Konkurrencebetingelser

GENERELLE VILKÅR FOR DELTAGELSE I KONKURRENCER HOS STORCENTER NORD

Læs Storcenter Nords privatpolitik her.

Ved de fleste tilfælde skal deltageren være over 18 år for at kunne deltage i konkurrencer arrangeret af Storcenter Nord, medmindre andet er beskrevet. Vi forbeholder os retten til at kontrollere alderen på vindere og frasortere deltagere under 18 år.

Deltagelse i konkurrencer er gratis, medmindre andet er tilkendegivet. Ved forsøg på snyd og brug af falsk navn eller lignende, vil det medføre udelukkelse fra konkurrencen.

Vores konkurrencer har kun til formål at være underholdende og give glæde. Deltagerne kan ikke efterfølgende rette krav mod Storcenter Nord.

Alle konkurrencevindere kontaktes direkte enten via sociale medier, telefon eller mail, hvis deltageren har givet godkendelse til at blive kontaktet på mail eller telefon. Storcenter Nord forbeholder sig retten til at offentliggøre navn på vinderen af en konkurrence eller event på de medier, som Storcenter Nord anvender. Størstedelen vil dog blive offentliggjort på vores hjemmeside under konkurrencevindere eller på sociale medier. Konkurrencedeltagere accepterer, at Storcenter Nord må eksponere navn på Storcenter Nords platforme.

Hvis der er flere end 10 vindere i samme konkurrence, forbeholder Storcenter Nord sig retten til ikke at offentliggøre dem.

Præmier, der ikke er afhentet i Storcenter Nord inden én måned efter de er vundet, forbliver Storcenter Nords ejendom. I forbindelse med afhentning af præmier kan Storcenter Nord kræve fremvisning af gyldig id.
Præmier kan kun afhentes i centret og kan ikke sendes til vinderen medmindre præmien er digital.

Ansatte i Storcenter Nord og deres husstande må ikke deltage i konkurrencer. Vi forbeholder os retten til at trække eventuelle præmier tilbage, hvis dette opdages. Ansatte hos samarbejdspartnere og deres husstand må heller ikke deltage i konkurrencer, hvor samarbejdspartneren er sponsor.

Tilmeldinger modtaget efter sidste tilmeldingsfrist vil ikke komme i betragtning. Det er alene Storcenter Nord, der afgør om en tilmelding, er modtaget rettidigt og kan godkendes.
Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettidigt frem. Storcenter Nord kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen, hvad enten det sker på internettet, i centret, pr. telefon, e-mail, post etc.

Storcenter Nord kan bestemme, at deltagelse i en konkurrence alene kan begrænses til en bestemt form for tilmelding eller i et begrænset fora som f.eks. Storcenternord.dk, i centret, Facebook, Instagram, etc.

Gevinster kan ikke ombyttes til kontanter. 

Ved deltagelse i en konkurrence eller event hos Storcenter Nord er man indforstået med konkurrencereglerne.

Storcenter Nord forbeholder sig ret til at afslutte konkurrencer uden forudgående varsel. Storcenter Nords afgørelse i forbindelse med konkurrencer er endelig.